KURON VE KÖPRÜLER

KURON VE KÖPRÜLER

Dolgu için yeterli diş desteğinin bulunmadığı, hasar görmüş ve zayıflamış dişlerin çiğneme kuvvetleri karşısında kırılmasını önlemek şarttır. Kuron , kalan dişi korumak amacıyla dişetiyle uyum sağlayarak dişin tamamen kaplanması işlemidir. Aynı zamanda kuronlar, şekli bozuk ve renklenmiş dişlere de uygulanmakta ve böylece ideal estetik elde edilebilmektedir.

Bir veya daha fazla dişin eksik olduğu durumlarda çiğneme kapasitesi azalmakta ve ağzın doğal dengesi zaman içerisinde bozulmaktadır. Bu durumda, komşu dişlerden destek alınarak ara boşlukları dolduran köprüler yapılır. Bu sayede ağzın dengesi tekrar sağlanarak hem kalan dişler üzerine fazla yük gelmesi önlenmiş hem de kaybolan dudak ve yanak estetiği sağlanmış olur.

kuron
Open chat